Czy będzie odkrywka węgla brunatnego w Złoczewie? Tematem zajęto się (12 lutego) podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Złoczewa, w skład którego wchodzi siedmioro posłów PiS oraz Anita Sowińska z Lewicy…
Już za godzinę w Poznaniu, na ulicy Zwierzynieckiej 3 odbędzie się konferencja prasowa: “Kto uratuje jeziora wschodniej Wielkopolski?”. Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami postępującej katastrofy środowiskowej we wschodniej Wielkopolsce i…
Ostrołęka C od ponad dwóch lat nie jest w stanie pozyskać finansowania Wydawać by się mogło, że skoro w projekt zaangażowane są dwie spółki kontrolowane przez Skarb Państwa (Enea i…
Podpisz petycję w sprawie ochrony źródeł wody pitnej na czesko-polsko-niemieckim pograniczu. Miejscowościom na obszarze Kraju Libereckiego w Czechach grozi utrata wody pitnej dla blisko 30 000 mieszkańców. Zagraża im dotychczasowa…
Spalanie paliw kopalnych jest kosztowne. Wywiera ono wyraźne, mierzalny negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Jednak pomimo faktu, że korporacje spalające i wydobywające paliwa kopalne otrzymują dotacje rzędu…
Społeczeństwo polskie oraz klienci Otwartych Funduszy Emerytalnych tracą na tym, że część aktywów wartości OFE stanowią spółki opierające swoją działalność na wydobyciu, sprzedaży, transporcie oraz spalaniu paliw kopalnych. Spółki te…
W 2019 roku udział węgla w miksie energetycznym Polski osiągnął najniższy poziom w historii. Lukę zapełnił import energii ze Szwecji, Niemiec, Litwy, Czech i Ukrainy oraz zwiększona produkcja energii z…
Czeski region - liberecki kraj złożył skargę do Komisji Europejskiej w sprawie planowanej rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. KE potwierdza o otrzymaniu skargi, zamierza ją przeanalizować i odpowiedzieć Czechom.…
W grudniu 2019 roku na łamach agencji prasowej Reuters polska korespondentka Agnieszka Barteczko opublikowała artykuł informujący o możliwości rezygnacji z projektu kopalni odkrywkowej w Złoczewie. Jednak minister aktywów państwowych stwierdził,…
Strona 8 z 25
Początek strony