Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy niemieckiej firmy ubezpieczeniowej Talanx, do której należą działające w Polsce Warta i HDI, zarząd spółki…
W czwartek 23 kwietnia 2020 roku grupa organizacji pozarządowych razem z ruchami klimatycznymi wysłała list otwarty do Zygmunta Solorza-Żaka, głównego…
W 2013 r. przeprowadzono ankietę wśród 3 000 pracowników towarzystw ubezpieczeniowych wysokiego szczebla, w celu zidentyfikowania najpoważniejszych zagrożeń dla branży.…
Rekordowa strata netto w wys. prawie 4 mld zł Grupa PGE - w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wykazała 3…
Kryzys spowodowany Covid-19 oznacza dla sektora bankowego konieczność doraźnego działania zmniejszające jego gospodarcze skutki, ale także pilną potrzebę uwzględnienia w…
Dotychczasowa koncesja wygasa w kwietniu 2020 r. Pozwolenie na kontynuację wydobycia zostało przyznane na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Polskie władze po cichu przedłużyły koncesję wydobywczą dla kontrowersyjnej odkrywki Turów pomimo sprzeciwu Republiki Czeskiej, europarlamentarzystów oraz Czechów i Niemców…
Branża ubezpieczeniowa jest poddawana coraz większej presji ze strony aktywistów, społeczeństwa i własnych pracowników. Oczekuje się od nich, że przestanie…
18 marca został opublikowany raport Banking on climat change. Fossil fuel finance report 2020. Podsumowuje on działania 35 banków w…
Najwięksi światowi ubezpieczyciele i inwestorzy wycofują się z przemysłu węglowego, pod wpływem zmniejszającego się popytu i presji ze strony działaczy…
Strona 5 z 23

Najnowsze

Początek strony