Waldemar Kwaśny

WALDEMAR KWAŚNY

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”

współzałożyciel Ogólnopolskiej Koalicji „RT-ON” od 2011 r., jeden z inicjatorów największego udanego, tj. ważnego i wiążącego, referendum lokalnego w historii wolnej Polski przeciwko planom budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na złożu „Legnica”. Samorządowiec, były wójt gminy Miłkowice, fundator Fundacji „RT-ON”

Radosław Gawlik

RADOSŁAW GAWLIK

Przewodniczący Rady Programowej

wiceprzewodniczący Koalicji „RT-ON”, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „EKO-UNIA” z Wrocławia.

Tomasz Waśniewski

TOMASZ WAŚNIEWSKI

Prezes Fundacji

współzałożyciel Społecznego Komitetu „STOP Odkrywce” oraz Ogólnopolskiej Koalicji „RT-ON”, organizator i uczestnik protestów przeciwko planom budowy nowych odkrywek w Polsce i Niemczech, samorządowy koordynator misji śledczej Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku, fundator.

Kuba Gogolewski

Jakub „Kuba” Gogolewski

Koordynator projektów, ekonomista, pracował w międzynarodowej organizacji Bankwatch oraz Greenpeace Polska, zaangażowany w Program dla Klimatu Polskiej Zielonej Sieci. Specjalizuje się w tematyce inwestycji energetycznych, ich finansowania oraz wpływie zmian społeczno-środowiskowych na zmiany w energetyce.

Katarzyna Czupryniak

specjalistka ds. projektów UE, z wykształcenia biolog i ochroniarz przyrody, z zamiłowaniem do ekosystemów wodnych, grafiki komputerowej i GIS. Angażuje się w działania dotyczące czynnej ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Koalicjantka RT-ON związana z Wielkopolską Wschodnią, od 2014 roku prowadzi portal Odkrywka.info.

Pozostali Członkowie Rady Fundacji

Anna Drążkiewicz

Koordynator do spraw Komunikacji w  organizacji Climate Action Network (CAN) Europe  w Brukseli.  Zajmuje się między innymi relacjami z mediami, komunikacją w Internecie i jest rzecznikiem CAN Europe. Wcześniej pracowała dla polskich organizacji pozarządowych, również zajmując się komunikacją, przez okres ponad czterech lat. Skończyła nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Rady Fundacji od 2016 r.

Zbigniew Barski

Zbigniew Barski

Wójt gminy wiejskiej Gubin. Wiceprzewodniczący Koalicji "RT-ON" od 2011 r.

Pozostali Członkowie Rady Programowej Fundacji

Bartosz Kawiatkowski

Dyrektor Fundacji Frank Bold, prawnik, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikacji adwokackiej w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i korupcji, przejrzystością procesu legislacyjnego i lobbingu, finansowaniem partii politycznych oraz ochroną środowiska. Autor artykułów naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, analiz i raportów dotyczących finansowania partii politycznych, przejrzystości lobbingu oraz praw człowieka w biznesie, a także opinii dot. prawa ochrony środowiska.

dr Michał Wilczyński

Geolog i ekolog, ekspert w dziedzinie paliw i energii. W latach 1991 – 1995 wiceminister - Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W okresie 1995 – 2004 członek Zarządu Fundacji EkoFundusz odpowiedzialny za przygotowanie i nadzór wielu projektów inwestycyjnych w dziedzinie ochrony powietrza i klimatu, odnawialnych źródeł energii, i poszanowania energii.

Od 2004 jako niezależny ekspert opracowywał m.in programy inwestycyjne w sektorze ochrony środowiska dla Kirgistanu i Ukrainy. Ekspert Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego UE, autor wielu publikacji z dziedziny surowców energetycznych i polityki gospodarowania surowcami mineralnymi.

 

Pozostali Fundatorzy

Janusz Łucki

Wiecprezes Fundacji

rzecznik Koalicji, działacz kultury, były samorządowiec. Fundator.

Andrzej Holdenmajer

samorządowiec, do 2014 r. burmistrz gminy Ścinawa. Fundator.

Początek strony