Spalanie paliw kopalnych jest kosztowne. Wywiera ono wyraźne, mierzalny negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Jednak pomimo faktu, że korporacje spalające i wydobywające paliwa kopalne otrzymują dotacje rzędu…
Społeczeństwo polskie oraz klienci Otwartych Funduszy Emerytalnych tracą na tym, że część aktywów wartości OFE stanowią spółki opierające swoją działalność na wydobyciu, sprzedaży, transporcie oraz spalaniu paliw kopalnych. Spółki te…
W 2019 roku udział węgla w miksie energetycznym Polski osiągnął najniższy poziom w historii. Lukę zapełnił import energii ze Szwecji, Niemiec, Litwy, Czech i Ukrainy oraz zwiększona produkcja energii z…
Czeski region - liberecki kraj złożył skargę do Komisji Europejskiej w sprawie planowanej rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. KE potwierdza o otrzymaniu skargi, zamierza ją przeanalizować i odpowiedzieć Czechom.…
W grudniu 2019 roku na łamach agencji prasowej Reuters polska korespondentka Agnieszka Barteczko opublikowała artykuł informujący o możliwości rezygnacji z projektu kopalni odkrywkowej w Złoczewie. Jednak minister aktywów państwowych stwierdził,…
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarodowe. Chce pylić, zabierać wodę i ocieplać klimat przez kolejne 6 lat! „Tonący brzytwy się chwyta”– głosi przysłowie. Polska Grupa Energetyczna (PGE) ma problemy z raportem…
W nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku podczas COP25 Rada Europy ostatecznie przegłosowała cel neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku[1]. Za neutralnością opowiedzieli się przedstawiciele wszystkich państw…
Premierzy Polski, Czech oraz Węgier, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich obywateli, mają obowiązek poprzeć cel neutralności klimatycznej UE do 2050 roku na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. We wspólnym…
Dwukrotnie więcej towarzystw ubezpieczeniowych rezygnuje z ubezpieczania węgla w 2019 roku. Towarzystwa reasekuracyjne otrzymujące 46% światowych składek oraz posiadające 37% globalnych aktywów branży ubezpieczeniowej przyjęło polityki antywęglowe. Kampania Unfriend Coal…
Strona 10 z 26

Najnowsze

Początek strony