Najważniejszym zadaniem Fundacji jest wsparcie dla działań obywatelskich mających na celu powstrzymanie planów budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego w Polsce w tym pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zwykłych mieszkańców przeciwnych budowie kopalni odkrywkowych i walczących z negatywnymi skutkami funkcjonowania tych już istniejących, a także propagowanie rozwoju energetyki w oparciu o odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i lokalną samowystarczalność.

Nasz cel to również  ochrona i zachowanie środowiska oraz naturalnych warunków życia człowieka, ochrona zdrowia , edukacja ekologiczna. Chcemy  działać na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnienia instytucji referendum jako metody dialogu społecznego i umocnienia demokracji. Będziemy  pomagać osobom poszkodowanym w wyniku działania istniejących kopalni i klęsk żywiołowych oraz wspierać inicjatywy służące ograniczeniu negatywnych skutków oddziaływania wydobycia kopalin na środowisko, infrastrukturę materialną i społeczną a także zachowaniu i kultywowaniu narodowego oraz lokalnego dziedzictwa materialnego i kulturowego. Mamy zamiar upowszechniać uniwersalne wartości tolerancji, równości, wolności słowa, a także szacunku dla praw człowieka i swobód obywatelskich.

Chcesz pomóc Fundacji, nie wiesz jak?

Przekaż darowiznę finansową  na cele statutowe - skorzystaj (cały rok) z odliczenia podatkowego jako osoba  fizyczna  albo firma (nawet do 10 % odliczenia od dochodu).

Jeśli chcesz: przekazać darowiznę rzeczową, świadczyć nieodpłatne usługi lub zostać wolontariuszem, NAPISZ DO NAS

Początek strony