PnKwi04

DIALOG W POZNANIU - KOALICJA "ROZWÓJ TAK - ODKRYWKI NIE" Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA I WICEWOJEWODĄ WIELKOPOLSKIM PRZY JEDNYM STOLE

„Najwyższy czas, aby władze województw, w których nowe odkrywki są planowane, zamiast złóż węgla, ochroną otoczyły swoich mieszkańców !”

W środę 30 marca 2016 r. na zaproszenie Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego - grupa reprezentantów Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój Tak - Odkrywki Nie" wzięła udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Aktywiści Koalicji: Sylwia Maćkowiak, Józef Drzazgowski i Wanda Radowska reprezentujący mieszkańców płd. i płn-wsch. Wielkopolski (złoża węgla: Oczkowice, Ościsłowo, Dęby Szlacheckie)   przedstawili Radzie stanowisko co do planów odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na terenie swoich gmin. W wyniku starań Fundacji "Rozwój Tak - Odkrywki Nie" zaproszeni do udziału w debacie zostali również wspierający obywatelski ruch przeciw odkrywkom, szanowani eksperci min.: dr Michał Wilczyński, dr Benedykt Pepliński, dr. hab. Julian Chmiel a także samorządowcy: Starostowie Kościański, Rawicki i Gostyński. Wszyscy oni zdecydowanie krytycznie ocenili plany eksploatacji węgla brunatnego w Wielkopolsce.

Obecny na posiedzeniu Rady prezes Fundacji „RT-ON” Tomasz Waśniewski ponownie publicznie podziękował Radnym Sejmiku za podjecie uchwały przeciwnej wydobyciu węgla brunatnego w płd. Wielkopolsce i zaapelował wraz Wandą Radowska (radną gminy Babiak) o podjecie kolejnej, która uwzględniłaby także pozostałe rejony województwa tj. złoża Ościsłowo i Dęby Szlacheckie.

Bernard Turski Starosta Kościański przypomniał zebranym, że odrzucenie tzw. Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin w żaden sposób nie zamyka sprawy, a jedynie odkłada ją w czasie. Wszystkie problemy związane planowaną i prowadzoną obecnie odkrywkową eksploatacją złóż węgla brunatnego pozostają nierozwiązane. Jak zapowiedział Marszałek wnioski z dyskusji po opracowaniu protokołu zostaną przekazane stronie rządowej celem, prezentacji stanowiska strony społecznej w sprawie planów budowy nowych odkrywek oraz skutków eksploatacji kopalni węgla brunatnego.

Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski, najwyraźniej poruszona skalą problemu, pragnie kontynuować rozmowy ze stroną społeczną. W ciągu najbliższych tygodni dojdzie do spotkania reprezentacji Koalicji i ekspertów z Wojewodą - sprawę koordynuje, podobnie jak wcześniejsze spotkanie z Przewodniczącą Sejmiku , Fundacja "Rozwój Tak - Odkrywki Nie".

  

„Sesja plenarna WRDS w Poznaniu jest kolejnym dowodem na to jak doskonale merytorycznie jest przygotowane społeczeństwo obywatelskie do dyskusji na temat przyszłości i oczekiwanego kierunku rozwoju swoich małych ojczyzn - gmin, powiatów czy też województw” - skomentował Jakub Gogolewski, koordynator projektów Fundacji „RT-ON”.

„Członkowie Koalicji „RT-ON” - dodaje Gogolewski - oraz reprezentanci samorządów są jednomyślni, co do tego, że nowe kopalnie węgla brunatnego oznaczają dla ich regionów jedynie problemy oraz trudne do oszacowania koszty jakie poniosą w przyszłości. Nikogo też obecnie nie dziwi, że od energetyki węglowej - zarówno od finansowania nowych bloków węglowych jak i nowych kopalni odkrywkowych odchodzą największe instytucje finansowe świata. Najwyższy czas, aby władze województw, w których nowe odkrywki są planowane, zamiast złóż węgla, ochroną otoczyły swoich mieszkańców ! To oni i ich dzieci zmierzą się brutalnymi konsekwencjami dzisiejszych nieopowiedzianych decyzji ”.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu jest regionalną instytucją dialogu społecznego skupiająca na co dzień min: Forum Związków Zawodowych, OPZZ, NSZZ „Solidarność” Konfederację „LEWIATAN” ,Związek Rzemiosła Polskiego, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową.
Stronę samorządową reprezentują Marszałek, Przewodniczący Rady Miasta Poznania,Starosta Powiatu Wrzesińskiego zaś stronę rządową min. Wojewoda Wielkopolski.

Na zdjęciu: od  lewej Wanda Radowska( radna gminy Babiak), Wicewojewoda Marlena Maląg, Sylwia Maćkowiak (przewodnicząca Stowarzyszenia „Nasz Dom”)

Początek strony