WtPaź01

„Głosuję – decyduję. 10 - lecie referendum lokalnego w sześciu gminach subregionu legnickiego”

27 września 2019 r. w Legnicy odbyła się zorganizowana przez Fundację „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” uroczysta konferencja „Głosuję – decyduję. 10 - lecie referendum lokalnego w sześciu gminach subregionu legnickiego”

Udokumentowane złoża węgla brunatnego „Legnica” były przygotowywane do eksploatacji. W planach była budowa kopalni odkrywkowej na terenie 6 gmin: Kunice, Lubin, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Ścinawa. Planowano wysiedlenia mieszkańców tych gmin i likwidację  istniejącej infrastruktury. W zamian miało powstać ogromne wyrobisko kopalni odkrywkowej wraz z elektrownią. Spowodowałoby to degradację środowiska naturalnego oraz zniweczenie dorobku pokoleń i bezpowrotnie rozerwanie więzi społecznych. Wizja dramatu setek rodzin zamieszkujących miejscowości położone na złożu „Legnica” oraz w jego bliskim sąsiedztwie spowodowała masowe protesty mieszkańców, którzy postanowili walczyć o swoje prawa. Spotkało się to z poparciem władz samorządowych na szczeblu gminnym: Rad Gmin oraz wójtów i burmistrzów.

27 września 2009 roku przeprowadzono największe w historii wolnej Polski referendum w sześciu gminach jednocześnie. Ponad 90 % głosujących zaprotestowało przeciwko budowie kopalni odkrywkowej na złożu „Legnica”. Wynik tego referendum dał samorządowcom możliwość skutecznej walki o przyszłość mieszkańców gmin.

Kolejne 10 lat pokazało, jak ogromne znaczenie miało wówczas zaangażowanie lokalnego społeczeństwa, samorządowców, ale również wsparcie i wspólne działanie osób z terenów antyodkrywkowych w całej Polsce oraz organizacji pozarządowych.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, dyplomacji i skuteczności podejmowanych wówczas działań, dziś z perspektywy 10 lat historii naszego regionu, możemy świętować wstrzymanie realizacji planów odkrywkowych na złożu węgla brunatnego „Legnica”. Skuteczność podejmowanych wtedy działań antyodkrywkowych w dużej mierze zależała od sprzymierzeńców i porozumienia gmin. Doskonała współpraca władz samorządowych na terenach odkrywkowych była jedyną drogą do sukcesu.

Organizatorzy konferencji pragną złożyć podziękowanie wszystkim zaangażowanym w działalność antyodkrywkową. Szczególnie podziękowania za zaangażowanie w akcję referendalną w 2009 r. składamy władzom samorządowym w tamtym czasie: Radom Gmin oraz ówczesnym wójtom: gminy Kunice - Panu Zdzisławowi Tersie, gminy Miłkowice - Panu Waldemarowi Kwaśnemu, gminy Ruja - Panu Robertowi Chruścielowi oraz rodzinie nieżyjącej byłej wójt gminy Lubin Pani Irenie Rogowskiej oraz ówczesnej burmistrz Prochowic - Pani Halinie Kołodziejskiej i burmistrzowi Ścinawy - Panu Andrzejowi Holdenmajerowi.

Dziękujemy mieszkańcom Dolnego Śląska, którzy głosowali w konkursie internetowym i poparli projekt zorganizowania konferencji oraz Zarządowi Województwa Dolnośląskiego za dofinansowanie projektu z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – „Aktywny Dolny Śląsk”.

Początek strony