facebook_page_plugin
CzLut15

Brudny Biznes: Europejscy ubezpieczyciele wspierający polski sektor węglowy

W grudniu 2018 przedstawiciele blisko 200 krajów spotkają się w Katowicach, aby uzgodnić kolejne kroki w związku z porozumieniem paryskim. Doroczna konferencja ONZ poświęcona zmianom klimatycznym sprawi, że cały świat dokładniej przyjrzy się polskiemu sektorowi węglowemu oraz roli, jaką odgrywają polskie spółki węglowe oraz ubezpieczające i finansujące je instytucje finansowe w zwiększeniu wykorzystania węgla.
 
Pobierz załącznik:
Początek strony