WtLip19

Agencja Reuters o polskich odkrywkach

"Poland's disappearing lakes fuel battle over coal mining" - o znikających z powodu odkrywek jeziorach w Polsce i walce mieszkańców z kopalniami węgla brunatnego wiedzą już w Indiach (Indiaeveryday) Chinach czy Libii (Libya Today) ...


Międzynarodowa agencja prasowa Reuters zainteresowała się odkrywkami węgla brunatnego we wschodniej Wielkopolsce oraz ich katastrofalnymi skutkami dla środowiska i lokalnych społeczności. W dniach 9-10 czerwca br. Claudia Ciobanu (niezależna dziennikarka pisząca m.in. dla Thomson Reuters, The Guardian, Al Jazeera ), osobiście zapoznała się z sytuacją w regionie, wysłuchała przedstawicieli mieszkańców, władz samorządowych i spółki KWB Konin. Efekt jej pracy to opublikowany na stronach agencji artykuł  - dostępny na stronie Fundacji "RT-ON"(ang.) oraz http://www.reuters.com/…/us-poland-mining-landrights-idUSKC…

 

Początek strony