18 marca został opublikowany raport Banking on climat change. Fossil fuel finance report 2020. Podsumowuje on działania 35 banków w…
Najwięksi światowi ubezpieczyciele i inwestorzy wycofują się z przemysłu węglowego, pod wpływem zmniejszającego się popytu i presji ze strony działaczy…
5 marca 2020 do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego została złożona petycja podpisana przez 13 000 osób z Polski, Niemiec i…
Strona 8 z 66

Najnowsze

Początek strony