Czarny sekret PZU

28-05-2020

Europejscy i światowi ubezpieczyciele wdrażają politykę ograniczania ubezpieczeń i inwestycji w spółki węglowe. Wbrew tym trendom polska Grupa PZU wciąż ubezpiecza funkcjonujące kopalnie i elektrownie węglowe (w tym Bełchatów –...

Czytaj więcej

Talanx ubezpiecza Ostrołękę C

08-05-2020

Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy niemieckiej firmy ubezpieczeniowej Talanx, do której należą działające w Polsce Warta i HDI, zarząd spółki w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy potwierdził, że podpisał jeden kontrakt...

Czytaj więcej

Otwarty list do Zygmunta Solorza-Żaka

23-04-2020

CZYSTA POLSKA, CZY CZYSTA HIPOKRYZJA? INFORMACJA PRASOWA List otwarty organizacji pozarządowych i ruchów klimatycznych do Zygmunta Solorza-Żaka W czwartek 23 kwietnia 2020 roku grupa organizacji pozarządowych razem z ruchami klimatycznymi wysłała list...

Czytaj więcej

Ubezpieczenia, pandemie i zmiany klimatu

16-04-2020

W 2013 r. przeprowadzono ankietę wśród 3 000 pracowników towarzystw ubezpieczeniowych wysokiego szczebla, w celu zidentyfikowania najpoważniejszych zagrożeń dla branży. Znaczna większość wskazała, że największym globalnym niebezpieczeństwem jest „nowa, wysoce...

Czytaj więcej

Grupa Kapitałowa PGE przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 r.

10-04-2020

Rekordowa strata netto w wys. prawie 4 mld zł Grupa PGE - w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wykazała 3 961 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1 498 mln zł...

Czytaj więcej

Jeśli banki aspirują do roli „lekarzy gospodarki”, muszą wziąć pod…

14-04-2020

Kryzys spowodowany Covid-19 oznacza dla sektora bankowego konieczność doraźnego działania zmniejszające jego gospodarcze skutki, ale także pilną potrzebę uwzględnienia w swoich politykach ryzyka kolejnych pandemii. Najważniejszym punktem takiej strategii powinno...

Czytaj więcej

Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa

02-04-2020

Dotychczasowa koncesja wygasa w kwietniu 2020 r. Pozwolenie na kontynuację wydobycia zostało przyznane na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Czytaj więcej

Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów

25-03-2020

Polskie władze po cichu przedłużyły koncesję wydobywczą dla kontrowersyjnej odkrywki Turów pomimo sprzeciwu Republiki Czeskiej, europarlamentarzystów oraz Czechów i Niemców z przygranicznych miejscowości. W interesie spółki Skarbu Państwa oraz jednej...

Czytaj więcej

Bitwa o klimat. Po której stronie opowiedzą się ubezpieczyciele?

18-03-2020

Branża ubezpieczeniowa jest poddawana coraz większej presji ze strony aktywistów, społeczeństwa i własnych pracowników. Oczekuje się od nich, że przestanie wspierać firmy, które przynoszą szkodę środowisku. Wiele największych towarzystw już...

Czytaj więcej

Bankowość a zmiany klimatu. Raport 2020.

18-03-2020

18 marca został opublikowany raport Banking on climat change. Fossil fuel finance report 2020. Podsumowuje on działania 35 banków w finansowaniu przemysłu paliw kopalnych i zaznacza i ich wiodącą rolę...

Czytaj więcej

Węgiel w odwrocie. Ubezpieczyciele i inwestorzy wycofują się z toksycznego…

13-03-2020

Najwięksi światowi ubezpieczyciele i inwestorzy wycofują się z przemysłu węglowego, pod wpływem zmniejszającego się popytu i presji ze strony działaczy na rzecz klimatu. Ograniczenie inwestycji jest dla nich opłacalne, ponieważ...

Czytaj więcej

Petycja w sprawie ochrony źródeł wody pitnej złożona w Parlamencie…

06-03-2020

5 marca 2020 do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego została złożona petycja podpisana przez 13 000 osób z Polski, Niemiec i Czech. Jej celem jest zablokowanie planowanej przez Polską Grupę Energetyczną...

Czytaj więcej

Nasza misja

Mówimy Tak! dla postępu * Tak dla nieinwazyjnych, przyjaznych dla środowiska technologii * Tak dla odnawialnych źródeł energii.

Mówimy Nie! niszczeniu środowiska * Nie wydobyciu i spalaniu paliw kopalnych * Nie budowie nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego.

DOBRA PRZYSZŁOŚĆ JEST CZYSTA I ZIELONA !

FUNDACJA „ROZWÓJ TAK - ODKRYWKI NIE”

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 59-220 Legnica

tel. +48 76 845 67 53;  +48 661 863 478

NIP: 6912510194, KRS: 0000558840

Początek strony