PnWrz16

Konsultacje PPSS: Poznań, Zielona Góra, Wrocław

 

 

11, 12 i 16 września 2019 braliśmy udział w spotkaniach konsultacyjnych projektu Programu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Nasze pierwsze wrażenia: to najbardziej rzeczowe i najlepiej prowadzone konsultacje społeczne, w jakich mieliśmy okazję do tej pory uczestniczyć.

 

W spotkaniu w Poznaniu brali udział również nasi Koalicjanci i sojusznicy ze Wschodniej Wielkopolski: Józef Drzazgowski (Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Przyjezierze), Miłka Stępień (Akcja Konin, Zieloni), aktywni mieszkańcy gmin Kazimierz Biskupi i Babiak – Krzysztof Tomczak, Wanda Radowska, Szymon Simiński.

 

Czy jesteśmy zadowoleni z przebiegu dyskusji i odpowiedzi otrzymanych na nasze pytania? Nie w pełni. Mamy liczne wątpliwości, a w wielu kwestiach całkowicie odmienne zdanie, niż autorzy dokumentu. PPSS nie odpowiada i – jak się okazuje – nie odpowie na potrzeby regionów drastycznie odwadnianych przez zakłady górnicze, bo formalnie katastrofa pogłębiająca się z każdym miesiącem m.in. w Regionie Wielkopolski Wschodniej to nie susza – tylko deficyt wody (!).

 

Naszym zdaniem dokument powinien zauważać problem regionów górniczych i mimo, że przeeksploatowanie zasobów wody nie jest suszą, reagować na problem suszy w regionach przeeksploatowanych przez kopalnie i elektrownie.

 

Przed nami 5 miesięcy konsultacji i wiele do zrobienia. Organizatorzy bardzo liczą na wkład społeczeństwa w ostateczny kształt dokumentu i proszą o konkretne, rzeczowe uwagi i propozycje. Postaramy się jak najlepiej wykorzystać tę możliwość dla dobra mieszkańców regionów górniczych.

 

Tymczasem zwracamy Waszą uwagę na poważne zagrożenie: projekt specustawy górniczej ogłoszony w ostatnich dniach!

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3818 oraz

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=3D6972C7244306B6C12583400035BF18

Specustawa uniemożliwi społeczeństwu i samorządom zablokowanie szkodliwych kopalni, takich jak planowane odkrywki Ościsłowo i Złoczew, czy kopalnie węgla kamiennego w Mysłowicach, Imielinie, Rybniku czy na Roztoczu w Województwie Lubelskim (m. in. kopalnia Karolina). Jeżeli do tego dojdzie, to po raz kolejny ucierpią ludzie, przyroda i stosunki wodne, a wszystko w wyniku nacisków lobby prokopalnianego oraz silnego wsparcia dla rządowych spółek pod kontrolą Skarbu Państwa od rządzących polityków.

Specustawa ma być rozpatrywana w Sejmie 15.10.2019. Będziemy działać - śledźcie naszą stronę!

Początek strony