ŚrSie07

PZU oskarżone przed OECD. Krajowy Punkt Konsultacyjny publikuje ocenę końcową w sprawie skargi Fundacji RT-ON

Największy polski ubezpieczyciel oskarżony przed OECD o niszczenie klimatu. Ubezpiecza 60 proc. emisji CO2.

Prawie rok temu złożyliśmy zawiadomienie o naruszeniu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych przez PZU SA. Wczoraj Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu upublicznił ocenę końcową w tej sprawie. Uwagi Fundacji uznano za uzasadnione. 

 

PZU Zdrowie? PZU Życie? PZU Wydobycie!

 

Przed interwencją Fundacji “Rozwój Tak - Odkrywki Nie”, PZU nie informowało w swoich sprawozdaniach niefinansowych o wpływie, jakie działalność ubezpieczanych i finansowanych przez podmioty z grupy kapitałowej PZU klientów ma na klimat i środowisko. Innymi słowy - akcjonariusz ani zainteresowany usługami PZU inwestor nie miał okazji dowiedzieć się, że ta grupa finansowa ubezpiecza ponad 85 procent wydobycia węgla kamiennnego i dwie trzecie brunatnego w Polsce oraz 60 procent polskich emisji dwutlenku węgla, w tym największego emitenta CO2 w Europie - elektrownię Bełchatów.

“Nieuwzględnianie w sprawozdaniach Przedsiębiorstwa informacji o skali inwestycji Przedsiębiorstwa w sektor wysokoemisyjny oraz udziału w rynku ubezpieczeń korporacyjnych sektora wysokoemisyjnego, sprawiło również,że większość konsumentów nie uzyskało pełnego obrazu charakteru i zakresu działań Przedsiębiorstwa, w tym informacji o skutkach działalności prowadzonych przez inne przedsiębiorstwa,powiązane z Przedsiębiorstwem na skutek decyzji inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych” - pisała Fundacja w zawiadomieniu.

Ubezpieczanie inwestycji w węgiel przestaje być standardem wśród spółek ubezpieczeniowych. W ciągu ostatnich dwóch lat sześć z ośmiu głównych graczy na polskim rynku ubezpieczeń ogłosiło, że nie będzie ubezpieczać nowych elektrowni i kopalni węglowych. To oznacza, że planowane kopalnie węgla kamiennego i brunatnego takie jak odkrywka Złoczew oraz odkrywka Ościsłowo mogą ubezpieczać w Polsce jedynie należąca do niemieckiej grupy Talanx TUiR Warta oraz PZU SA. 

 

Węgiel staje się nieubezpieczalny

 

“Nie mamy wyboru. Świat z temperaturą wyższą o 2°C pewnie da się ubezpieczać, jednak przy ociepleniu o 4°C będzie to już niemożliwe” - powiedział w 2015 roku Henri de Castries, ówczesny prezes zarządu AXA.

W obliczu katastrofy klimatycznej, ubezpieczać paliwa kopalne przestają kolejne towarzystwa reasekuracyjne - duże spółki, które skupują część polis spółek ubezpieczeniowych i gwarantują, że nawet w wypadku wypłaty bardzo dużych odszkodowań (dla elektrowni Opole mogłoby to być nawet ponad miliard złotych!), przedsiębiorstwa nie stracą płynności finansowej.

Dotychczasowymi liderami reasekuracji ryzyk energetycznych w Polsce były Munich Re i Swiss. Jednak rok temu Munich Re zadecydował o zaprzestaniu ubezpieczania i reasekuracji nowych kopalni i elektrowni węglowych, a Swiss Re ograniczył ubezpieczanie zarówno powstających, jak i już działających elektrowni. Decyzję o ograniczeniu reasekuracji i ubezpieczania ryzyk węglowych nowych projektów węglowych podjęły też do tej pory Hannover Re, MAPFRE oraz SCOR.

Decyzje o odchodzeniu od ubezpieczania sektora węglowego podjęli poza tym tacy giganci jak: Allianz, AXA, Generali, Zurich oraz działające na polskim rynku Vienna Insurance Group oraz UNIQA. 
 

Podsumowując - polskim ubezpieczycielom coraz trudniej jest uplasować ryzyko na rynku reasekuracji. Ze względu na ich rosnące znaczenie dla polskiego sektora węglowego, cena usług reasekuracyjnych będzie rosła w najbliższych latach - w miarę jak liczba podmiotów oferujących reasekurację nowych projektów węglowych będzie spadać.
Nie jest to już tylko specyfika europejskich ubezpieczycieli. Decyzję o zakończeniu ubezpieczania nowych projektów węglowych podjęły też dwa największe towarzystwa ubezpieczeniowe w Australii - QBE oraz Suncorp oraz największy prywatny  ubezpieczyciel w Stanach Zjednoczonych - Chubb.

Od czasu, kiedy Fundacja “RT-ON” dołączyła do międzynarodowej koalicji UnFriend Coal w grudnia 2017 roku, wszystkie spółki ubezpieczające od 2013 roku polski sektor węglowy, z wyjątkiem PZU i Warty, wprowadziły kryteria, które uniemożliwiają ubezpieczanie nowych projektów węglowych.  

 

Ubezpieczajcie naszą przyszłość!

 

W ciągu tego roku przedstawiciele Fundacji wielokrotnie spotkali się z reprezentantami PZU. Żądali stworzenia i opublikowania polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka oraz środowiska, a także przedstawienia stosunku PZU do kwestii emisji gazów cieplarnianych oraz katastrofy klimatycznej w raporcie niefinansowym.

W wyniku interwencji Fundacji w sprawozdaniu za 2018 rok PZU więcej uwagi poświęciło kwestiom klimatycznym oraz odpowiedzialności za nie. 

Spółka wciąż jednak odmawia uwzględniania w swoich raportach informacji szkodliwości działalności podmiotów, które ubezpiecza. Paweł Surówka, prezes PZU S.A., tłumaczył się podczas spotkania akcjonariuszy pod koniec maja:

“W zasadach ESG równoważy się zasadę środowiska z elementami społecznymi i z przestrzeganiem lokalnych regulacji i dobrych praktyk które istnieją w danym kraju. Z tego powodu - szacunku dla elementów społecznych i przestrzegania prawa i regulacji - grupa PZU nie ma na celu narzucania swoich standardów klientom. Wychodzimy z założenia, że najlepszy i najbardziej konstruktywny wkład, którym możemy dać w ogólnoświatową walkę z emisjami i dbaniem o lepsze środowisko to wyznaczenie celu własnym przykładem oraz inwestycje w rozwiązania i spółki które ten cel osiągają.”

 

- PZU uważa, że ubezpieczanie polskich spółek węglowych oraz budowy nowych elektrowni takich jak kontrowersyjna Ostrołęka C czy odkrywka Złoczew nie podważa działań, by szybko i radykalnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych by zapobiec jeszcze bardziej intensywnym suszom, gradobiciom, powodziom i huraganowym wiatrom także w Polsce - komentuje Kuba Gogolewski, kampanier finansowy Fundacji “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”. - Co więcej ubezpieczając spółki, które sprzedają gospodarstwom domowym węgiel, będący jedną z przyczyn smogu i w jego wyniku większej ekspozycji Polaków i Polek na choroby związane ze złą jakością powietrza, a jednocześnie oferując ubezpieczenia zdrowotne oraz chorobowe oraz usługi medyczne PZU próbuje mieć ciastko i zjeść ciastko.

Rezygnacja z ubezpieczania węgla przez największą grupę finansową w Europie Środkowo-Wschodniej miałoby niewątpliwie ogromny wpływ na przyśpieszenie transformacji  polskiej energetyki.

Dlatego nie przestaniemy patrzeć PZU na ręce. W przyszłym roku ponownie spotkamy się w przedstawicielami PZU i sprawdzimy, czy zaczęli i wywiązywać się ze wytycznych OECD.

 

Źródła:
[1] https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/zawiadomienia
[2] https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/pdf/PZU_online.pdf
[3] Henri de Castries, Climate Change: it’s No Longer About Whether, it’s About When, https://www.axa.com/en/newsroom/news/about-whether-about-when
[4]
https://drive.google.com/file/d/16XqRfmz-rfpsrl0zbUTqJgfd8m0heQ-P/view
[5]


[6] http://n-22-11.dcs.redcdn.pl/file/o2/GPWMedia/video/mp4/20190524_pzu_pl.mp4 - 29 minuta


 

Początek strony