ŚrCze26

Przełomowa strategia odejścia od węgla Zurich Insurance

Zurich Insurance opublikował wczoraj przełomową aktualizację swojej strategii węglowej, uściślając zakres oraz dodając piaski bitumiczne i - z pewnymi wyjątkami - ropę łupkową.

Zurych jest pierwszym na świecie ubezpieczycielem, który ogłasza strategie, mającą na celu powstrzymanie inwestowania w nowe projekty węglowe, jak i pozbawienie opieki ubezpieczeniowej firm rozwijających nowe projekty węglowe lub w znacznym stopniu polegających na węglu, piaskach bitumicznych i łupkach naftowych. Ta zmiana niemożliwi pośrednie wspieranie konkretnych elektrowni, kopalni czy ropociągów przez ogólne wspieranie ich właścicieli.

Nowa polityka wskazuje, że Zurych na ogół nie będzie już udzielał gwarancji ani inwestował w spółki, które:
- generują ponad 30% swoich przychodów z wydobycia węgla energetycznego lub produkują ponad 20 mln ton węgla energetycznego rocznie;
- wytwarzają ponad 30% energii elektrycznej z węgla;
- są w trakcie rozwoju jakiejkolwiek nowej infrastruktury górnictwa węglowego lub energetyki węglowej;
- generują co najmniej 30% swoich przychodów bezpośrednio z wydobycia ropy naftowej z piasków roponośnych;
- są specjalnie zbudowanymi (lub "dedykowanymi") operatorami infrastruktury transportowej dla produktów z piasków roponośnych, w tym rurociągów i transportu kolejowego;
- generują ponad 30% swoich przychodów z wydobycia łupków naftowych, lub
- wytwarzają ponad 30% energii elektrycznej z łupków naftowych.

Początek strony