PnSie20

PGE odpowiada na pytania Fundacji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE”

W przesłanych w dniu 1 sierpnia br. odpowiedziach na pytania zadane przez przedstawiciela Fundacji RT-ON podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy PGE  z 19 lipca br., na szczególną uwagę zasługują te dotyczące planów spółki wobec kopalń odkrywkowych oraz uzależnienia przyszłości firmy od kształtu polityki klimatycznej.
W odpowiedzi na pytania dotyczące koncesji i planów eksploatacji  złoża węgla brunatnego  "Złoczew",  PGE twierdzi, iż planuje uzyskać koncesję jeszcze przed końcem 2018 roku. Zaznacza jednak, że zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego jest “jedną z trzech opcji strategicznych PGE po 2020 roku”. Podobną perspektywę spółka przedstawia względem złoża Gubin 2. W tym przypadku uzyskanie koncesji planowane jest na rok 2020.
PGE wskazuje, iż przyszłe inwestycje oraz strategia firmy po roku 2020 jest zależna od kształtu polityki klimatycznej, a także polityki energetycznej i surowcowej kraju. Firma zaznacza, że zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego jest możliwe  tylko w przypadku “istotnego złagodzenia polityki klimatycznej”.

Wydaje się jednak, że zwolennicy planów zagospodarowania nowych złóż węgla brunatnego nie mają podstaw do tego by liczyć na sprzyjający ich zamiarom zwrot w polityce klimatycznej.  PGE oświadcza iż monitoruje otoczenie rynkowe i regulacyjne, zaś decyzje podejmuje w oparciu o wyniki rachunku efektywności inwestycji. W takim razie koszty dostosowań bloków do standardów emisji zanieczyszczeń oraz znaczny (trzykrotny od zeszłego roku) wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla powinny już dziś stanowić czynniki wywołujące zmiany strategii i odkrywkowych planów PGE. Jak pokazuje bowiem opublikowany w czerwcu raport IEEFA [https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/ieefa-strategia-oparta-na-weglu-postawi-pge,118,0,2408566.html], trendy te sprawiają iż podtrzymywanie węglowego charakteru PGE będzie o co najmniej 3 miliardy euro droższym scenariuszem niż ten zakładający inwestycje w odnawialne źródła energii.

“Polska Grupa Energetyczna będzie zmuszona do radykalnej zmiany swojego miksu energetycznego w najbliższych dziesięciu latach” - komentuje Kuba Gogolewski, autor pytań skierowanych do PGE podczas WZA 19.07 - “Im dłużej będzie trwał obecny dryf węglowy spółki, tym mniej atrakcyjna będzie ona dla akcjonariuszy, gdyż najpierw wzrost kosztów energetyki węglowej, a następnie konieczne inwestycje pochłaniać będą zyski spółki, a to z kolei będzie oznaczać brak dywidendy, także po 2020 roku”

Treść pytań oraz przesłane przez PGE odpowiedzi dostępne są na stronie
https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/Raporty-biezace/20-2018

Początek strony