CzKwi19

100 tysięcy ludzi wzywa Generali do wycofania wsparcia dla węgla

Trzeci największy europejski ubezpieczyciel wspiera polskie elektrownie węglowe, które według szacunków powodują tysiące przedwczesnych zgonów rocznie a także utrudniają walkę ze zmianami klimatu - ostrzegą na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy organizacje pozarządowe działające w ramach kampanii Unfriend Coal. W petycjach zorganizowanych przez WeMove.EU,  Greenpeace Italy i Akcję Demokrację 102 422 osób wezwało trzeciego co do wielkości ubezpieczyciela w Europie do zaprzestania wspierania węgla.

 ***

"Elektrownie węglowe w Polsce powodują niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza, które co roku prowadzi do około 5800 przedwczesnych zgonów w Europie, w tym ponad 1100 w Polsce i 400 we Włoszech. Ubezpieczana przez Generali kopalnia odkrywkowa Turów napędza ten kryzys zdrowia publicznego, zaopatrując w węgiel brunatny (najbrudniejszy rodzaj węgla) prywatne piece węglowe w regionie oraz jedną z najbardziej zanieczyszczających elektrowni w Europie."

Jan Chudzyński z  Fundacji “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”

 ***

"Generali finansuje niszczenie ludzkiego życia i środowiska naturalnego w Europie Środkowej. Firmy i spółki węglowe w Czechach i Polsce, takie jak PGE i ČEZ, są odpowiedzialne za okropne rzeczy. Około dwa tysiące osób umiera przedwcześnie każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza powodowanego wyłącznie przez czeskie elektrownie na węgiel brunatny. Tysiącom miejscowych ludzi grozi utrata zasobów wody w wyniku planowanej ekspansji kopalni Turów, a kolejne tysiące cierpią z powodu zanieczyszczeń pyłowych i hałasu generowanych przez górnictwo w regionie. Co więcej, spółki te generują dziesiątki milionów ton gazów cieplarnianych. Nic z tego nie mogłoby się wydarzyć, gdyby Generali i inni ubezpieczyciele nie wsparli brudnego węgla.”

Jan Rovenský z Greenpeace Czechy

 ***

"Za każdym razem, gdy Generali ubezpiecza kolejną elektrownię węglową lub kopalnię, wspiera tych, którzy puszczają z dymem nasze szanse na uniknięcie katastrofalnych zmian klimatu. Nadszedł czas, aby Lew z Triestu zajął stanowisko i zdecydował co jest ważniejsze: krótkoterminowe zyski lub przyszłość naszej planety."

Alessandro Runci z włoskiej organizacji pozarządowej Re:Common

  ***

"Generali powinno się całkowicie wycofać z węgla i przestać oferować ubezpieczenie elektrowni węglowych i kopalni. Mogłoby to być pierwszym krokiem Generali w stronę całkowitej rezygnacji ze wszystkich paliw kopalnych i udowodnienia, że ​​Generali jest częścią rozwiązania, a nie częścią problemu zmian klimatu."

Luca Iacoboni, Greenpeace Włochy

  ***

"Ponad 100 000 osób w całej Europie zażądało, aby Generali przestało inwestować w węgiel i ubezpieczać projekty węglowe. Wielu z nich to klienci Generali, których bardzo martwi jakością powietrza, którym oddychają nasze dzieci oraz przyszłością naszego klimatu. Mamy nadzieję, że ich głosy pchną firmę do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu i zdrowia w Europie."

Julia Krzyszkowska, WeMove.EU:

 


W lutym 2018 roku Generali ogłosiło Strategię dot. Zmian Klimatu, w ramach której firma zobowiązała się wycofać 2 mld euro z sektora węglowego i nie dokonywać inwestycji w nowe projekty i przedsiębiorstwa z tej branży. Firma nie zrezygnowała jednak z ubezpieczania kopalni i elektrowni węglowych m.in. w Polsce i w Czechach. 

Generali ubezpiecza:

  • proces rozbudowy Elektrowni Opole (PGE) - największej zlokalizowanej w Europie elektrowni węglowej w budowie w Europie - budowa bloków o mocy 1800 MWe, których uruchomienie planowane jest na 2019 rok.
  • odkrywkową kopalnię węgla brunatnego Turów (PGE) - kopalnię, w której rocznie wydobywa się 7 milionów ton węgla brunatnego (najbrudniejszej odmiany węgla). Kopalnia negatywnie wpływa na poziom wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej dla 30 000 ludzi.
  • proces rozbudowy Elektrowni Kozienice (ENEA) - największej w Europie elektrowni opalanej węglem kamiennym, o mocy 4016 MWe. Ubezpieczana przez Generali budowa bloku 1075 MW zakończyła się w grudniu 2017 roku. Szacuje się, że jeszcze przed rozbudową elektrownia powodowała 650 przedwczesnych zgonów rocznie, 14 140 ataków astmy u dzieci, oraz emitowała ponad 11 milionów ton CO2.

 Fundacja "RT-ON" jest częścią koalicji międzynarodowych organizacji pozarządowych pod nazwą Unfriend Coal. Wzywa ona wszystkich ubezpieczycieli do wycofania się z udzielania ochrony ubezpieczeniowej zarówno nowym, jak i istniejącym elektrowniom węglowym, kopalniom oraz powiązanym z nimi projektom infrastrukturalnym. Na ubezpieczycielach spoczywa bowiem wyjątkowa odpowiedzialność za powodzenie transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej. Rezygnując z ubezpieczania i inwestowania w projekty węglowe, mogą poprawić zdrowie publiczne, wydłużyć życie tysięcy ludzi oraz znacząco wesprzeć dążenia do osiągnięcia wypracowanych podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu międzynarodowych celów emisyjnych i walkę z niebezpiecznymi zmianami klimatu.

Początek strony