PtCze16

12 czerwca Naczelna Izba Kontroli opublikowała raport o stanie górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Jak podsumowuje raport rzecznik NIK, latach 2007-15 nie wykorzystano szans, jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora, jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007-15, został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach, szybko się dezaktualizowały.

Portal Banier.pl komentuje:"Jednym z podstawowych problemów były m.in. kompletnie nietrafione i nieskoordynowane plany wydobywcze i sprzedażowe. Podczas gdy spółki zakładały, że sprzedaż w kraju będzie rosła, a ministerstwo, że się utrzyma, ta spadała. Poczyniono także założenie, że całą nadwyżkę uda się wyeksportować, bez uwzględnienia rzeczywistych możliwości zagranicznej sprzedaży."

Równocześnie raport skomentowały polskie organizacje pozarządowe, m.in.esperta ds. polityki energetycznej z Greenpeace, Magdalena Zowsik: "Raport pokazuje nieudolność działań podejmowanych przez polityków w celu zapewnienia  rentowności polskiego górnictwa i udowadnia, że bez głębokiej i rzetelnej restrukturyzacji, sektor ten będzie dalej drenował polski budżet. Jednocześnie górnicy – wbrew temu co zapowiadają kolejne rządy – nie mogą w dłuższej perspektywie liczyć na utrzymanie swoich miejsc pracy, a wizji transformacji tego sektora wciąż brak. Wizja ta powinna być częścią strategii rozwoju energetyki, która będzie odpowiadać na globalne trendy w energetyce, wyzwania klimatyczne oraz konieczność ochrony zdrowia i życia obywateli."

Link do informacji NIK i pełnego raportu: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-gornictwie-wegla-kamiennego-w-latach-2007-2015.html

Początek strony