ŚrLut08

STRATEGIA OBYWATELSKA ROZWOJU ENERGETYKI POLSKIEJ 2016 ÷ 2050

Autor: Zespół Centrum Zrównoważonego Rozwoju  z Łodzi

Kierownik zespołu: Zbigniew Tynenski  ( Prezes CZR , Wiceprzewodniczący Koalicji "RT-ON") 

Strategia zawiera  rekomendacje  dotyczące  min.  Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r  oraz  Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [KPZK] – z 13.12 2012r.,  ktora  zakłada tzw. ochronę złóż kopalnych zasobów energetycznych, zmieniając ok. 1/3 powierzchni kraju  z rolnej na przemysłową, w tym górniczą.

 

Pobierz załącznik:
Początek strony